Monster'sworld

Kendisi bir garip melek.
Cem Adrian,
Duman.
Tipik bir Yengeç.
ANKARA
KENDİ BLOGUNMUŞ GİBİİ
Merve Ezgi

Gece üstünü ben örtmek istiyorum.

kivircikbaterist:

Bana sarıl örtüden daha etkili olur.

(Source: senibiliyom, via bananeabiencokbenisevsin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter